Cпільнота взаємодопомоги "Емаус-Оселя"


акції солідарності

Участь членів Спільноти в підготовці та проведенні бла­го­дій­них акцій для бідних і бездомних відіграє важливу роль у ресоціа­лі­зації. Самі в недалекому минулому бездомні, допомагаючи біднішим за себе, сповнюються почуттям відповідальності за інших, вчаться милосердного ставлення до людей, займають активну громадянську позицію. Дотримання принципу солідарності із найбіднішими дозво­ляє Спільноті не жити в ізоляції і не концентруватися занадто на власних проблемах. Раз на тиждень мешканці Спільноти готують обід для ста осіб і вивозять у центр Львова, де вже на них чекають люди, щоб не тільки поїсти, але й поспілкуватися. Мешканці Спільноти для них є прик­ла­дом і надією, що і в їхньому житті також щось може змінитися. Бага­то з теперішніх і колишніх членів Спільноти прийшли сюди власне з таких обідів.

Спілкування під час роздачі їжі служить таким людям моти­ва­цією до позитивних змін у їхньому житті, до активної самодо­по­мо­ги, до відновлення власних особистісних ресурсів. Важливо також, що бездомних інформують про їхні права, про чинні державні, регіо­нальні та місцеві програми, комплексні заходи, спрямовані на роз­в’язання проблем бездомності. Оскільки така соціальна група, як ма­лозабезпечені та бездомні, характеризується відсутністю чіткої реє­страції та постійною міграцією, то задоволення основних життєвих потреб може стати джерелом єднальної і мотиваційної сили для за­лучення їх до процесу ресоціалізації.

На Святий вечір та Великодній сніданок Спільнота гостинно запрошує приблизно 400 осіб до спільного столу, щоб якнайменше людей у такий час почувалися самотніми. Турбота про інших у мешканців Спільноти виховує почуття відповідальності та дає відчуття потріб­ності.

Фото Юрія Дячишина